Menu Close

《重游雁山分得六题·龙鼻水》作者是哪位诗人?

《重游雁山分得六题·龙鼻水》作者是:薛嵎

原文:

《重游雁山分得六题·龙鼻水》

朝代:宋作者:薛嵎

怪极生真想,饥凶祷请勤。

半身鳞甲具,一勺渺瀰分。

应谷声如鬼,飞空石碍云。

精诚随寓在,亦以感通闻。

相关文章:

发表回复