Menu Close

“未放行人去。”上一句是什么

“未放行人去。”上一句是:两岸柳汀烟坞。

原文:

《桃源忆故人 辰州泛舟送郭景文、周子康赴行在》

朝代:宋作者:王庭圭

催花一霎清明雨。

留得东风且住。

两岸柳汀烟坞。

未放行人去。

人如双鹄云间举。

明夜扁舟何处。

只向武陵南渡。

便是长安路。

相关文章:

发表回复